Игри

Информация за страница Консултанти

   Като консултанти днес работят немалко хора по целия свят, предлаагйки услуги на потребителите в различни сфери. Дори в такива обекти като магазини за дрехи или техника задължително сред персонала има назначени хора, заемащи подобна длъжност. В техните правомощия и задължения влиза разясняването на техническите характеристики на продукта, а ако купуваме дрехи или обувки, тези служители са длъжни да ни уведомяват за размерите. Това обаче са само два от многобройните примери в тази насока – тази длъжност по принцип може да е свързана и с далеч по-престижни професии, които са високо платени и откриват добри възможности за кариерно развитие. Отделно от това консултирането днес фигурира като термин в много фирми, като така например вместо да казваме обикновената дума „продавач”, ние използваме в ежедневието си „продавач консултант”. До голяма степен разлика в позициите няма, но второто е по-скоро знак, че познаваме добре съвременната терминология и умеем да си служим с нея, което придава малко повече тежест.

    Консултанти са не само хората в магазините за дрехи и техника, но също така  и адвокатите, към които се обръщаме за съдействие в случай на нужда. Можем да имаме проблечи с автопроизшествие или с бракоразводно дело – и при двете се налага да потърсим мнението на опитен юрист, който, ако се наложи, да стане наш пълноправен представител пред закона в съдебната зала. Това е често срещана практика – вместо ние като ищци, обвинетели или в ролята на защитаващи се да присъстваме по време на съда, адвокатите ни заместват пълноценно, след което единствено ни уведомяват за крайния резулат или за моментното развитие на процеса. Консултантските услуги се заплащат в зависимост от тарифите, която сами си определят различните фирми, като с редки изключения услугата може и да е напълно безплатна. Като цяло това няма как да се случи, освен ако не става въпрос за нещо съвсем дребно, което дори не отнема много време. При всички положения за нас  е най-добре да си заделим известна сума, защото консултирането, от какъвто и да е вид, в края на срещата винаги се заплаща и таксите могат да се видят по всяко време на фирмените сайтове.

     Бизнес консултанти също като адвокатите са много търсени по всяко време на годината предимно от хора, които обмислят да инвестират в някакъв бизнес, но или имат известни колебания, или финансови затруднения. При такова стечение на обстоятелствата въпросите към консултанта обикновено са свързани с начините за получаване на кредит, който да може да се върне при възможно най-изгодни условия. Друг аспект от такава делова среща може да касае наемането на помещение, което да ни служи като офис или изобщо като място, където да развиваме нашето начинание. От особено голямо значение са въпросите, свързани с процента риск при започването на бизнес. Някои начинания са доста по-несигурни в сравнение с други, ето защо задължително трябва да се направи задълбочен анализ на положението и едва тогава да се пристъпи към взимането на конкретно решение. Така услугите от типа консултантски се предлагат в почти всяка сфера, ето защо са много популярни.

eXTReMe Tracker